about pacific wood

บริษัท แปซิฟิก วู๊ด มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และวิธีการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าและการบริการลูกค้าของเรา โดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการที่ได้รับการรับรอง
HOW WE DO